oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Publikacje

Wyszukaj publikacje zawierające tekst:
 
NrTytul
1Czas doprecyzować w ustawie moment upadłości.
2Jak zapobiec przedawnieniu odsetek od upadłego
3Upadłość konsumencka nie dla rolników.
4Może lepiej umorzyć?
5Wygaśnięcie zastawu a jego wykreślenie z rejestru.
6Jak zredukować świadczenie niepieniężne?
7Problemy z wykreśleniem hipotek
8Ubezpieczenie OC syndyków.
9Trwa kampania wyborcza. Niech premier się wytłumaczy!
10Kwalifikacje będą musieli zweryfikować nawet doświadczeni syndycy.
11Dłużnicy wycofują wnioski o ogłoszenie upadłości.
12Bilans dwuletnich dokonań Prawa i Sprawiedliwości
13Niech postępowanie upadłościowe trwa.
14Szpital ma długi? Donos na komornika.
15Czy syndyk może i czy powinien finansować postępowanie upadłościowe?
16ZBYCIE MIENIA OBJĘTEGO ZABEZPIECZENIEM - Problemy z podziałem sum
17Co najpierw - należność główna czy odsetki?
18Sprzedaż mienia objętego zabezpieczeniami w postępowaniu upadłościowym.
19Wykonywanie funkcji syndyka często bywa niebezpieczne.
20Prawo upadłościowe i naprawcze do poprawki. Gdy syndyk nie może zbyć majątku.
21Gdy brak jest zgody w zarządzie. Kto może cofnąć złożony już w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości?
22Zakończenie postępowania upadłościowego i co dalej?
23Czy Urząd Skarbowy musi przeszkadzać w układzie?
24Chorobę polskiego parlamentu można szybko wyleczyć
25Spadek liczby układów zawartych z wierzycielami
26Zarzut – sprzedaż nieruchomości „zbyt drogo”
27Nielegalna kontrola NIK w postępowaniach upadłościowych.
28Bezskuteczność czynności upadłego. Art.128 puin wymaga pilnej zmiany.
29Syndyk będzie mógł zakwestionować czynności dłużnika.
30Licencja tylko dla wybranych.
31Najnowszy projekt ustawy o licencji syndyka wymaga gruntownego przemyślenia.
32Gwałtowny spadek liczby upadłości w Polsce – czy aby na pewno mamy się z czego cieszyć?
33O zabezpieczeniu majątku powinien decydować sąd.
34Projekt ustawy upadłość osób fizycznych wzbudza wiele kontrowersji.
35Dziwny przypadek lustracji Zyty Gilowskiej – może i prowokacja, tylko właściwie czyja?
36Tymczasowy nadzorca sądowy. Wirtualne prawo do wynagrodzenia.
37Kto powołuje nowego syndyka – sąd czy sędzia-komisarz?
38Jedna wierzytelność czy dwie? Wątpliwa podstawa ogłoszenia upadłości.
39Odpowiedzialność syndyka, czyli Kowal zawinił a Cygana jak najbardziej powiesić mogą
40Sąd sądem, ale Sprawiedliwość musi być po naszej stronie
41Obowiązek korekty wadliwych dokumentów. Syndyk czy upadły?
42Sądzić każdy może, trochę lepiej lub gorzej
43Sprzedaż w leasingu?
44Ciągle sporny VAT od wynagrodzeń syndyków
45Prawo upadłościowe i naprawcze a ubezpieczenia społeczne.
46Kolejne sejmowe komisje śledcze sposobem na skuteczną (i tanią) kampanię wyborczą
47Wynagrodzenia syndyków. Mity i rzeczywistość.
48Czy długotrwałe opóźnienie w wypłacaniu wynagrodzeń i odprowadzaniu składek na ZUS jest rzeczywiście znikomo szkodliwe społecznie?
49Sędzia komisarz zarządcą a nadzorca listonoszem
50Katastrofa budowlana w Katowicach. Chciwość i nieodpowiedzialność.
51Pozytywny, choć niezamierzony skutek ustawy o tzw. „becikowym”
52Wymiar Sprawiedliwości – Dostęp do zawodu syndyka. Licencja nie dla każdego – Polemika
53Prawo upadłościowe i naprawcze – a pewność obrotu gospodarczego. Niebezpieczne związki rodzinne.
54Realizacja praw wierzycieli w postępowaniu upadłościowym poprzez wyłączenie rzeczy z masy upadłości
55Powiatowe Prawo i okręgowa Sprawiedliwość
56Skutki prawne i praktyczne uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania
57Przywileje wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo muszą mieć granice
58Rzecznik konsumentów kontra syndyk.
59Czy odszkodowanie z umowy zakazu konkurencji jest należnością ze stosunku pracy?
60Kaucje gwarancyjne w kontraktach budowlanych a upadłość Wykonawcy
61Leasing po polsku.
62Skutki decyzji o kontynuacji umów wzajemnych zawartych przez upadłego po ogłoszeniu upadłości. Możliwości odstąpienia od umów upadłego przez syndyka
63Odstąpienie od umowy leasingu w przypadku upadłości korzystającego
64Rada wierzycieli to nie fasada.
65Pełniący funkcję publiczną to nie zleceniobiorca.
66Ewidentna kolizja z ustawą o VAT.
67Niejasny status syndyków. Podatki VAT od wynagrodzeń organów postępowania upadłościowego.
68Interes wierzycieli albo gminy.
69Licencja dla syndyka.
70Syndyk między młotem a kowadłem.
71Dla kogo nadzorca sądowy.
72Ryzykowne kredyty.
73O syndyku i fryzjerze.
74Domyśl się, kto wypłaci.
75Dopuszczalność potrącenia wierzytelności należnej od upadłego z długiem wierzyciela.
76Grozi nam lawina nieuzasadnionych bankructw.
77Wbrew prawu - Polemika Reanimacja Daewoo-FSO przez upadłość.
78Ochrona prawna wierzyciela przed nielojalnością dłużnika.
79Zbycie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.
80Syndyk przeciwko syndykowi

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.