oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Publikacje

Wyszukaj publikacje zawierające tekst:
 
wersja do druku
Może lepiej umorzyć?
Gazeta Prawna 18.12.2007r.
Postępowanie upadłościowe
Może lepiej umorzyć?

Zdarza się, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania upadłościowego wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni, a mimo to w masie upadłości pozostaje jeszcze majątek. W takim szczególnym przypadku narzucony prawem upadłościowym i naprawczym oraz kodeksem spółek handlowych obowiązek zakończenia bytu prawnego upadłego wydaje się być pozbawiony sensu.

Na podstawie art.368 prawa upadłościowego i naprawczego (ustawa z 28 lutego 2003 r. Dz.U. Nr 60, poz. 535 z póz. zmianami, dalej puin):
„1.W sprawach, w których postępowanie upadłościowe obejmowało likwidację majątku, sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego.
2.Sąd stwierdza zakończenie postępowania także wtedy, gdy w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku upadłego wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.”
Prawomocne zakończenie postępowania upadłościowego jest jedyną przesłanką zobowiązującą syndyka do złożenia wniosku o wykreślenie upadłego z rejestru sądowego, zaś owo wykreślenie skutkuje zakończeniem jego bytu prawnego (rozwiązaniem spółki). Treść przepisu nie budzi żadnych wątpliwości w każdym przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania upadłościowego cały majątek upadłego został zlikwidowany a jego przedsiębiorstwo faktycznie już nie istnieje.
Z zupełnie inną sytuacją mamy jednak do czynienia gdy po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i wykonaniu ostatecznego planu podziału (albo po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli nawet bez wykonania ostatecznego planu) w masie upadłości pozostaje znaczny majątek, a nawet zorganizowana część przedsiębiorstwa zdolna do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. W realiach gwałtownego wzrostu wartości rynkowej nieruchomości (coraz bardziej odbiegającej od często historycznej ich wartości księgowej) takie przypadki będą zdarzać się częściej.
Także wtedy jednak zgodnie z obowiązującym prawem sąd musi stwierdzić zakończenie postępowania a syndyk jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie upadłego z właściwego rejestru. I raczej niesłusznie. Jak się wydaje z co najmniej dwóch powodów znacznie lepiej byłoby gdyby w opisanych szczególnych okolicznościach ustawa przewidywała zamiast zakończenia postępowania jego umorzenie.
Wtedy upadły, którego ogłoszenie upadłości nie pozbawiło ani osobowości prawnej, ani własności majątku sam mógłby podjąć decyzję czy w nowych okolicznościach rzeczywiście chce zakończyć swój byt prawny czy też może pozbawione teraz długów przedsiębiorstwo chce prowadzić nadal.
Niezależnie od tego na którą drogę upadły by się zdecydował rekomendowane rozwiązanie znacznie ułatwiłoby jego wierzycielom dochodzenie niezaspokojonej w postępowaniu upadłościowym części wierzytelności – odsetek ustawowych liczonych począwszy od dnia ogłoszenia upadłości. Odsetki te, zgodnie z ustawą nie mogły być dochodzone z masy upadłości, po umorzeniu postępowania wierzyciele mogliby odzyskać je od upadłego.
Zważywszy, iż postępowanie upadłościowe trwa, często nawet kilka lat, odsetki ustawowe naliczone w tym czasie mogą mieć znaczną wartość.

Mirosław A. Kamiński
Autor jest syndykiem, członkiem Stowarzyszenia Praktyków Prawa Upadłościowego i Likwidatorów, rzecznikiem prasowym Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Syndyków i Likwidatorów

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.