oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Postępowania upadłościowe


wersja do druku
Zakłady Elektroniczne WAREL sp. z o.o.
Sygnatura: sygn. akt XIX GUp 957/19
Data ogłoszenia upadłości: 2019-03-28
Adres podmiotu:
03-216 Warszawa
Modlińska 6
Syndyk: Ireneusz Kaczorek
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: SSR Monika Gajdzińska - Sudomir

Treść ogłoszenia:
Postanowieniem z dnia 28.03.2019 r. sygn. akt X GU 1607/16 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy:
- ogłosił upadłość Zakładów Elektronicznych WAREL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- stwierdził, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 215/848 z dnia 20.05.2015 w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
- wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir i zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego;
- wyznaczył syndyka w osobie Ireneusza Kaczorka (lic. Nr 57)

Wzywa się:
- wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w MSiG;
- osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego do zgłaszania tych praw, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 299/19.

Numer MSiG 73/2019 z dnia 2019-04-12 Pozycja nr 19522

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Zakładów Elektronicznych WAREL Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 957/19 zawiadamia, iż w dniu 4 lipca 2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG, może zgłosić na ręce Sędziego komisarza sprzeciw do listy.

Numer MSiG 152/2019 z dnia 2019-08-07 Pozycja nr 40993

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zakładów Elektronicznych WAREL sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ul. Modlińska 6, KRS 0000511508 (sygn. akt XIX GUp 957/19) niniejszym informuje, iż syndyk dnia 22.07.2019 roku złożył opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Na powyższe można wnieść zarzuty do Sędziego komisarza w terminie siedmiu dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Numer MSiG .../2019 z dnia 2019-08-.. Pozycja nr .......

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.