wersja do druku
BUDTH sp. z o.o.
Sygnatura: sygn. akt XVIII GUp 165/20
Data ogłoszenia upadłości: 2017-05-09
Adres podmiotu:
05-092 Łomianki
Warszawska 67
Syndyk: Dariusz Siewicz
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Treść ogłoszenia:
KRS 0000427029
REGON 146185041
NIP 118-208-58-81

Postanowieniem z dnia 9 maja 2017 r., sygn. akt X GU 108/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: - ogłosił upadłość BUDTH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 67 (KRS 0000427029); - wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej- Sudomir, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego; - wyznaczył syndyka w osobie Dariusza Siewicza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 56); - określił, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 339/17.

Numer MSiG 094/2017 z dnia 2017-05-17 Pozycja nr 18456

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BUDTH sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 339/17, zawiadamia, iż w dniu 14 lipca 2017 syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sprzeciwy do ww. listy można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 152/2017 z dnia 2017-08-08 Pozycja nr 30415

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BUDTH sp. z o.o. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt X GUp 339/17 zawiadamia, iż w dniu 28 lipca 2017 syndyk złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, a w dniu 7 sierpnia 2017 drugą uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sprzeciwy do ww. listy można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 163/2017 z dnia 2017-08-24 Pozycja nr 32290

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BUDTH sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 339/17 zawiadamia, iż w dniu 3 października 2017 syndyk złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, a w dniu 14 listopada 2017 czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sprzeciwy do ww. list można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 230/2017 z dnia 2017-11-28 Pozycja nr 44397

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BUDTH sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 339/17, zawiadamia, iż w dniu 3 stycznia 2018 r. syndyk złożył piątą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sprzeciwy do ww. list można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 015/2018 z dnia 2018-01-22 Pozycja nr 2948

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BUDTH Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 339/17, zawiadamia, iż w dniu 8 marca 2018 r. syndyk złożył szóstą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sprzeciwy do ww. list można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy prawo Upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 056/2018 z dnia 2018-03-20 Pozycja nr 11844

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BUDTH sp. z o.o. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt X GUp 339/17 zawiadamia, iż w dniu 4 kwietnia 2018 r. syndyk złożył siódmą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sprzeciwy do ww. list można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 086/2018 z dnia 2018-05-04 Pozycja nr 18688

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BUDTH Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 339/17, zawiadamia, iż w dniu 5 czerwca 2018 syndyk złożył ósmą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sprzeciwy do ww. list można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 134/2018 z dnia 2018-07-12 Pozycja nr 30743

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego BUDTH Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 339/17 zawiadamia, iż w dniu 22 stycznia 2019, syndyk złożył dziewiątą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sprzeciwy do ww. list można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 038/2019 z dnia 2019-02-22 Pozycja nr 9828

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego BUDTH sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 184/19 (X GUp 339/17 Ap), zawiadamia, iż w dniu 25 lipca 2019, syndyk złożył dziesiątą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Sprzeciwy do w/w list można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 163/2019 z dnia 2019-08-23 Pozycja nr 43650

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego BUDTH sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 184/19 X GUp 339/17 Ap, zawiadamia, iż w dniu 10 grudnia 2019 r., syndyk złożył jedenastą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sprzeciwy do ww. listy można zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG.

Numer MSiG 018/2020 z dnia 2020-01-28 Pozycja nr 4418