Pokaz ogłoszenia z kategorii:
 
wersja do druku
Ogłoszenie numer: 130
Sprzedaż terenu inwestycyjnego pod farmę fotowoltaiczną w Elgiszewie, w postępowaniu upadłościowym Holdingu Budowlanego MGB SA w Warszawie
Data dodania ogłoszenia: 2019-08-19
Data ważności ogłoszenia: 2019-12-27
Załączniki
operat Elgiszewo.doc
UZUPEŁNIENIE operat Elgiszewo - nr działek.pdf
Zdjęcia Elgiszewo.docx
sierpień 2019 Regulamin Elgiszewo farma f..doc

Treść ogłoszenia:

Dnia 05.09.2019r. został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 8,4984 ha, działka ew. nr 603 i 604 z obrębu 0002, położonej we wsi Elgiszewo, gmina Ciechocin, dla których to działek prowadzone są księgi wieczyste o nr KW TO1G/00022780/9 oraz KW TO1G/00024139/5.
Na przetarg zostały złożone trzy oferty. Komisja przetargowa pod przewodnictwem Syndyka Ireneusza Kaczorka wybrała ofertę, w której oferent zaproponował najwyższą kwotę za w/w nieruchomość tj. 255.000,00 zł netto. Wybrana oferta spełniła wszystkie wymogi regulaminu przetargu.TEREN INWESTYCYJNY POD FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ

Syndyk Holdingu Budowlanego MGB SA sprzeda z wolnej ręki i oczekuje ofert zakupu na nieruchomość gruntową o powierzchni 8,4984 ha stanowiącą działkę ew. nr 603 i 604 z obrębu 0002, położoną we wsi Elgiszewo, gmina Ciechocin, dla których to działek prowadzone są księgi wieczyste o nr KW TO1G/00022780/9 oraz KW TO1G/00024139/5 za łączną cenę nie niższą niż 200.000,00 zł netto.

Dla powyższych działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja środowiskowa w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej.


Oferty można składać do dnia 31.08.2019r.


Szczegóły na www.syntrio.waw.pl i pod tel. nr 56 623 71 48 lub 600 387 672.


Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dnia 5 września 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie firmy ZE Warel sp. z o.o. ul. Modlińska 6 w Warszawie. Wjazd od ul. Elektronowej.