oferty sprzedazy postepowania upaslosciowe publikacje pytania i odpowiedzi

Kontakt

Ireneusz Kaczorek
aka@syntrio.waw.pl

Mirosław Kamiński
m.a.kaminski@syntrio.waw.pl

Dariusz Siewicz
syndyklicencjanr56@gmail.com

Biuro Syndyka
Marzena Borysiak
biuro@syntrio.waw.pl

O nas

Strona internetowa, którą zdecydowali się Państwo odwiedzić w całości poświęcona jest problemom przedsiębiorstwa w kryzysie. Ów kryzys czasem udaje się opanować poprzez sanację, postępowanie naprawcze lub układ z wierzycielami, czasem kończy się upadłością.
Stronę stworzyło trzech aktywnych zawodowo, stale współpracujących ze sobą syndyków z Warszawy: Ireneusz A. Kaczorek, Mirosław A. Kamiński i Dariusz L. Siewicz.
Na jej łamach chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i poglądami, o których będziemy pisać ale nie ukrywamy, iż przy okazji chcemy dowiedzieć się jak z licznymi problemami w postępowaniach upadłościowych radzą sobie koledzy. Deklarujemy także, iż chętnie odpowiemy na pytania nurtujące przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty. Być może w takim przypadku upadłości jeszcze da się uniknąć.
Na stronie będziemy zamieszczać systematycznie nasze oferty dotyczące sprzedaży majątku objętego masą upadłości w prowadzonych postępowaniach, a także ciekawe propozycje ewentualnej współpracy w ramach działalności gospodarczej kontynuowanej w upadłości.

Postępowania upadłościowe


wersja do druku
PROPERTY SERVICE POLAND sp. z o.o.
Sygnatura: sygn. akt XIX GUp 209/19
Data ogłoszenia upadłości: 2017-07-03
Adres podmiotu:
00-310 Warszawa
Bednarska 7
Syndyk: Dariusz Siewicz
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: SSR Piotr Kędzierski

Treść ogłoszenia:
KRS 0000398691
REGON 122420503
NIP 676-24-49-581

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2017 r., sygn. akt X GU 776/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: - ogłosił upadłość PROPERTY SERVICE POLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-310 Warszawa, ul. Bednarska 7 (KRS 0000398691); - wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej; - wyznaczył syndyka w osobie Dariusza Siewicza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 56); - określił, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 512/17.

Numer MSiG 133/2017 z dnia 2017-07-12 Pozycja nr 26925

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PROPERTY SERVICE POLAND sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 512/17, zawiadamia, iż w dniu 1 września 2017 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Na ręce sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG sprzeciwy do ww. listy może zgłosić w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania.

Numer MSiG 194/2017 z dnia 2017-10-06 Pozycja nr 37382

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 512/17, ustanowił dla upadłego Property Service Poland Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (nr KRS 0000398691) kuratora w osobie Krzysztofa Piotrowskiego na czas trwania postępowania upadłościowego. Kurator r.pr. Krzysztof Piotrowski

Numer MSiG 232/2017 z dnia 2017-11-30 Pozycja nr 44885

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PROPERTY SERVICE POLAND sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 512/17 zawiadamia, iż w dniu 22 listopada 2017 syndyk złożył uzupełniające listy wierzytelności nr 1 i 2, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Na ręce Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG, sprzeciwy do ww. list, może zgłosić w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe; każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania.

Numer MSiG 243/2017 z dnia 2017-12-15 Pozycja nr 47207

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego PROPERTY SERVICE POLAND sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 512/17 zawiadamia, iż w dniu 16 stycznia 2018 syndyk złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG, może zgłosić w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe, na ręce sędziego komisarza, sprzeciwy do ww. listy, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania.

Numer MSiG 063/2018 z dnia 2018-03-29 Pozycja nr 1351

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego PROPERTY SERVICE POLAND Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 512/17, zawiadamia, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. syndyk złożył czwartą oraz w dniu 10 maja 2018 r. piątą uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, X Wydział Gospodarczy, dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG, może zgłosić w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy prawo upadłościowe, na ręce Sędziego komisarza, sprzeciwy do ww. listy, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania.

Numer MSiG 105/2018 z dnia 2018-06-01 Pozycja nr 23248

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego PROPERTY SERVICE POLAND Sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 512/17 zawiadamia, iż w dniu 8 listopada 2018 r. syndyk złożył szóstą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, X Wydział Gospodarczy, dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG, może zgłosić w trybie art. 256 ust. 1 i 2 ustawy prawo upadłościowe, na ręce Sędziego komisarza, sprzeciwy do ww. listy, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania.

Numer MSiG 233/2018 z dnia 2018-12-03 Pozycja nr 53686

SYNTRIO - Doradztwo dla firm w kryzysie.